Internationale Dag van de Biodiversiteit

Zondag 22 Mei

De internationale dag van de biodiversiteit (IDB) begon in 1993, op initiatief van de Verenigde Naties. Het is een vervolg op het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) met 168 landen. Dit internationale verdrag werd goedgekeurd op de Top van de Aarde in Rio de Janeiro in 1992 en heeft tot doel om de biodiversiteit te beschermen.

De VN hebben als thema voor dit jaar 2022 ‘Building a shared future for all life’. De afname van biodiversiteit is een bedreiging voor al het leven op aarde. Biodiversiteit is de pre-conditie van leven, is leven zelf en de enorme variëteit van soorten bij elkaar is het ecosysteem. Hoe kunnen we zonder bestaan?