Tree Fest Amsterdam

Zondag 7 November 2021 | 11:00-19:00 @Voedselbos Amsterdam

Bomen planten is een feest! Daarom is er Tree Fest. Een festival met leerzame workshops, kunst, muziek, lekker eten én natuurlijk bomen planten. Niet zomaar bomen planten, maar tijdens het Tree Fest help je mee met het aanleggen van voedselbossen. Elk weekend in november. Op vier verschillende locaties door het land. Kijk op treevember.nl. Een Tree Fest is opgebouwd rondom ons TREE-model: Tree planting, Regeneration, Education, Experience. Tree planting We planten bomen (maar ook struiken en kruidenlaag) die gezamenlijk een voedselbos vormen. Regeneration Door het planten van bomen helpen we de bodem weer gezond te maken, biodiversiteit te herstellen en supporten we bestuivende soorten. Ook zorgt samen bomen planten voor verbinding met elkaar en met onze omgeving. Education Naast dat je bomen plant leer je tijdens het Tree Fest ook. Over voedselbossen, over het belang van bomen en biodiversiteit, over insecten en andere beestjes. Experience Een Tree Fest gaat over beleving. Verdieping, verbinding en het vieren van het leven. Doe je mee? Een impressie van eerdere Tree Fests (2018 en 2019) vind je hier en hier.