This is some text inside of a div block.
Close

Terugblik Nationale Zaaidag 2018

De Nationale Zaaidag van 2018 was een succes! We kijken met plezier terug op een gezellige, zonnige en actieve dag met een hoop Pollinators. Hierbij een kleine terugblik van wat we hebben ondernomen voor onze bestuivers in de aanloop naar en tijdens de Nationale Zaaidag.

Voedselbank voor Bijen actie

Dit jaar hebben we voor het eerst een grote actie opgezet met als doel om zoveel mogelijk mensen te laten zaaien. Er hebben zich meer dan 100 mensen aangemeld als ‘Voedselbank voor Bijen’ bij ons, die allemaal een halve kilo bij-vriendelijk bio zaad van ons hebben gekregen. Particulieren uit de buurt konden vervolgens bij hen zaadjes gaan ophalen om zelf in de grond te stoppen. Uit de enquête die we achteraf naar alle deelnemers hebben gestuurd, blijkt dat de Voedselbanken gemiddeld aan 25 mensen zaadjes hebben uitgedeeld. In totaal dus wel 2500 zaaiers!

Zaai-acties

Op 22 april zijn The Pollinators het land doorgetrokken met elektrische BMW’s om op verschillende locaties grond in te zaaien. Dankzij alle bestoven vrijwilligers zijn er in totaal 30 zaai acties geweest met Pollinators zaadjes. Samen met de ambassadeurs hebben The Pollinators meerdere acties bezocht op hun tour. Zie de video voor een indruk van de dag:

 

Zaadjes bij Bever

Op de zaterdag voor de Nationale Zaaidag werden klanten van Bever verblijd met een zakje zaad van The Pollinators. Er zijn er 3000 uitgedeeld, dus dat belooft veel goeds voor de bestuivers deze zomer!

Wij zijn helemaal happy met al het enthousiasme en de inzet voor de bijen en vlinders dit jaar. Alles bij elkaar opgeteld, hebben we 230 kilo zaad verspreid, waarmee 230 hectare grond mee gezaaid kan worden. Ontzettend bedankt aan alle vrijwilligers, ambassadeurs en iedereen die gezaaid heeft!

Blog