This is some text inside of a div block.
Close
28/7/2020

Het pollinator-initiatievenfonds

Is jouw initiatief aangesloten bij The Pollinators? Dan kun je een aanvraag indienen bij het pollinator-initiatievenfonds.

De initiatieven aangesloten bij The Pollinators kunnen een aanvraag indienen bij het pollinator-initiatievenfonds. Dit fonds heeft als doel verschillende lokale initiatieven te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten die de leefomgeving voor bestuivers verbeteren, en bij deze activiteiten een divers publiek te betrekken. 

Voorwaarden die we stellen aan activiteiten om in aanmerking te komen voor het fonds:

  1. De activiteit(en) komen bestuivers en/of de biodiversiteit ten goede.
  2. Er is ruimte voor nieuwe vrijwilligers en/of deelnemers om mee te doen aan de activiteit.  
  3. Het karakter van de activiteit is aantrekkelijk en activerend en sluit daarom goed aan bij The Pollinators. 

Voorkeur

Een voorkeur wordt gegeven aan integrale activiteiten waarbij iets te leren, te beleven en te werken (hoofd, hart, handen) valt. Denk aan een een combinatie van enkele van de volgende elementen: natuur-werkzaamheden, iets maken tijdens een workshop, lezingen over bestuivers en/of biodiversiteit, duurzaam eten en drinken, natuur-verbinding, kunst, muziek etc. 

Communicatie

The Pollinators helpen bij het werven van deelnemers en/of vrijwilligers voor je activiteit middels het te communiceren op sociale media, de pollinator-nieuwsbrief en het te plaatsen op de agenda van de website. Het organiserende initiatief noemt The Pollinators weer als partner bij de verschillende communicatie-uitingen. 

Budget

Er kan budget aangevraagd worden van 50 tot 1000 euro voor een activiteit of voor een reeks activiteiten. Een initiatief krijgt maximaal 1 aanvraag per jaar uitbetaald. 

Een aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen (mag kort en bondig):

  • Een omschrijving van de activiteit(en)
  • Een planning van de voorbereiding en uitvoering
  • Een begroting met daarbij aangeven welk bedrag wordt aangevraagd bij het pollinator-initiatievenfonds

Reactie

Wanneer je de aanvraag hebt gedaan ontvang je binnen 4 weken reactie. Wellicht komen wij dan nog met suggesties om de activiteit verder op te leuken of de positieve impact op bestuivers te vergroten. We behouden onszelf als The Pollinators het recht om te kiezen met welke initiatieven we willen samenwerken en het geld aan willen uitkeren. 

Zowel vragen als de aanvraag kun je verzenden naar info@thepollinators.org.

Het pollinator-initiatievenfonds wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Bijenkorf en Pukka Herbs NL. 


Of schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van onze acties voor bijen en andere bestuivers!

Yes, ik wil de nieuwsbrief

Blog