This is some text inside of a div block.
Close
10/11/2020

Vijf vragen aan Laura, vrijwilliger in Voedselbos Amsterdam

Tijdens Treevember staan voedselbossen vol in de spotlights. Veel van de voedselbossen worden mede onderhouden door vrijwilligers. Laura is vrijwilliger in Voedselbos Amsterdam bij Mijnstadstuin. We stellen haar vijf vragen.

  1. Omschrijf jezelf:

Mijn naam is Laura Van den Berg, 35 jaar en woon in Haarlem. Al van jongs af aan ben ik erg betrokken bij het milieu en de maatschappij. Ik werd op mijn 11e vegetariër doordat mijn nicht geen vlees at en mij uitlegde dat vlees eten niet alleen zielig is voor de dieren maar ook erg slecht voor het milieu is (mestoverschotten, vervuiling van het oppervlaktewater, etc). Al vroeg besefte ik me ook dat er iets niet klopte met de reguliere landbouw. Op de middelbare school maakte ik een werkstuk over biologische landbouw en hoe de vruchtwisseling zonder gebruik van pesticiden beter was dan intensieve landbouw vol met pesticiden en monoculturen. Tijdens mijn studie CMV liep milieu/duurzaamheid als een rode draad door mijn studiejaren. Ik liep o.a. stage bij het Milieu Educatie Centrum in Amsterdam (NME) die lespakketten maken voor lagere scholen. Ik ging mee naar de Bijlmer om te helpen bij ‘natuurlessen’ tijdens bredeschool activiteiten. Na flink wat omzwervingen en reizen, kwam ik uiteindelijk als vrijwilliger te werken bij Milieudefensie, dat mondde na 1,5 jaar uit in een betaalde baan op kantoor. Het werk geeft mij veel voldoening omdat het past bij mijn idealen, maar het binnen zitten op kantoor (en nu thuis) begon wel te knagen en ik wilde naast mijn baan meer buiten zijn, meer met mijn voeten in de klei een onderdeel worden van de oplossing. Tijdens Tree Fest 2018 kwam ik in aanraking met het Voedselbos bij MijnStadstuin en plantte ik toen een boom. Niet wetende dat ik in het voorjaar van 2019 als vrijwilliger daar aan de slag zou gaan. Van de zomer ging ik op bezoek bij Wouter van Eck om te horen over Voedselbos Ketelbroek in Groesbeek. Het meebewegen met de natuur in plaats van er tegenin gaan vind ik een mooi uitgangspunt van het voedselbos. 

  1. Wat doe je als vrijwilliger in het voedselbos?

Beestjes tellen, paden markeren, wilgen snoeien, de vijver ontdoen van lisdottes (omdat deze anders te snel dichtgroeit), trappetjes maken, geulen graven en ik heb mensen opgevangen die in het voedselbos wilden vergaderen via KantoorKaravaan. Daarnaast heb ik geholpen bij de organisatie van een tweetal meewerkdagen met andere vrijwilligers. Ik zie er dan graag op toe dat mensen het gezellig hebben, dat er genoeg koffie, thee en soep is. Hoe meer ik in het voedselbos ben, hoe meer ik mij ermee verbonden voel. 

  1. Waarom denk je dat de voedselbossen hét antwoord zijn op het voedselvraagstuk?

Ik denk niet dat voedselbossen op zichzelf hét antwoord zijn op het voedselvraagstuk, maar dat het een mooie poging is om te laten zien hoe we de grond kunnen herstellen, de biodiversiteit kunnen terugbrengen, water problemen oplossen en problemen met vervuiling oplossen. Ook laat het zien dat een veel klimaatbestendiger is: daar waar andere akkers uitdrogen tijdens een hittegolf, houdt een voedselbos zich staande. Ook stoot een voedselbos geen CO2 uit, sterker nog de bomen en planten halen CO2 uit de lucht en brengen het met hun wortels in de grond. Het probleem met voedselbossen is dat het geen éénjarigen zoals aardappelen, rijst en ander basis voedsel produceert. Dat zou er eventueel wel bij of naast kunnen? Maar ik denk dat de boeren van de toekomst vooral gaan inzien (en daar is een voedselbos een mooi voorbeeld voor) dat zij met de natuur moeten werken en niet ertegen, dat zij voldoende natuur in of om hun akkers creëren voor het aantrekken van bestuivers die hen weer helpen met hun gewas. Als de biodiversiteit achteruit gaat kunnen zij ook geen voedsel meer produceren en geen boterham meer verdienen. Misschien is het een idee kleine voedselbossen bij bestaande akkers plaatsen?

  1. Bijen en vlinders en waarom?

Ik vind het mooi dat er in voedselbossen geen onkruid wordt gewied. Op één brandnetelplant komen wel 40 verschillende insecten op af! En deze planten zorgen voor bodemherstel. Het voedselbos is niet alleen voor de mens maar geeft ook voedsel aan ontzettend veel andere insecten zoals bijen en vlinders en niet te vergeten rupsen die op hun beurt weer voedsel vormen voor de vogels. Wouter vertelde me dat er bij hem in het voedselbos Ketelbroek een vlinder werd gespot die al een aantal jaren niet meer in Nederland was gezien. Als je dit hoort geeft dat hoop voor de toekomst en besef ik me hoe waardevol voedselbossen zijn voor de biodiversiteit.

  1. Wil je nog iets stichtelijks meegeven?

Het voedselbos kan een metafoor zijn voor het leven, het leert ons veel: het laat ons zien hoe we het beste kunnen onthaasten. Het duurt namelijk even voordat je letterlijk de vruchten kan plukken, je kan het niet afdwingen, de natuur heeft zijn eigen tempo en ritme en daar moet je je bij neerleggen en geduld voor opbrengen. Het voedselbos laat ons zien dat een diversiteit aan soorten nodig is om alle planten/bomen/struiken tot wasdom te laten komen. Ook de vrijwilligers, zoals Wouter dat zo mooi noemt, zijn welkom (hij bedoelt hiermee dat ook het onkruid of de planten die spontaan opkomen, een waardevolle functie in het geheel vervullen en daarom mogen blijven). Alles heeft elkaar nodig in het voedselbos: onkruid, bomen, planten, insecten, andere dieren, mensen, het is allemaal met elkaar verbonden en vormt samen een gezond functionerend geheel. In de maatschappij voelt het alsof we een beetje uit balans zijn gekomen met elkaar door alle vervuiling die we o.a. via de reguliere landbouw veroorzaken. Om weer in balans te komen moeten we beseffen dat we elkaar allemaal nodig hebben om goed te kunnen functioneren en ieder wezen te respecteren in zijn/haar verschijningsvorm. Dat doet het voedselbos ook. Mijns inziens zal dat veel problemen doen oplossen, zou ons zowel mentaal als fysiek gezonder en sterker maken en zou voor minder conflicten en pandemieën zorgen wellicht. 


Of schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van onze acties voor bijen en andere bestuivers!

Yes, ik wil de nieuwsbrief

Blog