This is some text inside of a div block.
Close
15/3/2021

Verkiezingswijzer voor bestrijdingsmiddelen

Burgers maken zich al jaren zorgen over bijensterfte door bestrijdingsmiddelen en het spuiten met glyfosaat. Talloze bewoners van het platteland zijn angstig doordat ze regelmatig de spuitnevel van de aangrenzende akkers over zich krijgen uitgestort, desondanks lijkt een grote kloof te bestaan tussen wat burgers belangrijk vinden en de inhoud van verkiezingsprogramma’s.

Partij voor de Dieren, GroenLinks en Splinter scoren redelijk als het gaat om het terugdringen van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, de bescherming van omwonenden tegen bespuitingen van landbouwpercelen en de overgang naar duurzame of biologische landbouw.

PAN Nederland bekeek alle verkiezingsprogramma’s en woordvoerder Maarten Visschers is teleurgesteld over het (totale) gebrek aan aandacht voor het onderwerp bestrijdingsmiddelen van diverse grote partijen als VVD en CDA. Ook wij zijn daar teleurgesteld over.

Wat kun je doen? Stem op een politieke partij die het wel serieus neemt of mail de partij waar jij op stemt met het bericht van PAN (Pesticide Action Network Netherlands) en vraag om daadkracht. Laat weten dat je zorgen hebt. Scroll naar beneden voor het hele bericht.

PAN Nederland heeft een verkiezingswijzer opgesteld voor bestrijdingsmiddelen.
The Pollinators is lid van PAN.

© Julia Kaiser schilderde deze indrukwekkende plaat. Bekijk meer van haar werk

Persbericht PAN

15 maart 2021 - De Partij voor de Dieren, GroenLinks en Splinter scoren redelijk als het gaat om het terugdringen van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, de bescherming van omwonenden tegen bespuitingen van landbouwpercelen en de overgang naar duurzame of biologische landbouw. De VVD en SGP daarentegen scoren zeer laag op deze thema’s, terwijl het CDA en PVV deze onderwerpen in het geheel niet noemen. Dit is de conclusie van de Nederlandse afdeling van het Pesticide Action Network die een screening heeft uitgevoerd naar de beloften van de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s.

Van een totaal mogelijke score van 18 punten haalde de PvdD er 15 binnen (zie bijlage 1). Ook Groen Links deed het goed met 11 uit 18, en Splinter 9. CU, D66, SP en PvdA vormen de middenmoot met 6 uit 18. Een groot deel van de partijen haalt nauwelijks of geen punten. Het CDA en PVV komen uit op 0 punten.

PAN Nederland woordvoerder Maarten Visschers is teleurgesteld over het (totale) gebrek aan aandacht voor het onderwerp bestrijdingsmiddelen van diverse grote partijen als VVD en CDA: “Keer op keer blijkt dat burgers in ons land het onderwerp wel belangrijk vinden. In de Europese Barometer noemen consumenten al jaren bestrijdingsmiddelen residuen in voedsel als een grote zorg. Burgers maken zich al jaren zorgen over bijensterfte door bestrijdingsmiddelen en het spuiten met glyfosaat. Talloze bewoners van het platteland zijn angstig doordat ze regelmatig de spuitnevel van de aangrenzende akkers over zich krijgen uitgestort. Er lijkt een grote kloof te bestaan tussen wat burgers belangrijk vinden en de inhoud van verkiezingsprogramma’s.”

De Partij voor de Dieren is het meest concreet in de reductie van bestrijdingsmiddelen. De partij neemt afscheid van teelten met een hoog gifverbruik en wil per direct stoppen met lelieteelt. Gangbare bollenteelt wil ze als geheel afbouwen. Daarnaast wil de partij spuitvrije zones bij oa woonhuizen en schoolpleinen. Vreemd genoeg neemt geen van de partijen de kwantitatieve doelstelling van de Europese Green Deal met een reductie van 50% bestrijdingsmiddelen in 2030 en 25% biologische landbouw in 2030, expliciet in haar programma op. De Green Deal is opgesteld door de Nederlandse vicepresident Frans Timmermans. Zelfs zijn eigen partij de PvdA heeft deze doelstellingen niet expliciet overgenomen. Überhaupt worden in de verkiezingsprogramma`s geen kwantitatieve reductiedoelstellingen met reductiepercentage en eindjaar gesteld. Uitgezonderd de onmiddellijke stop van de zeer vervuilende lelieteelt door de Partij van de Dieren. Resultaten van de score zijn informeel aan de partijen voorgelegd. Van GL, D66, PvdA, SP en HKL heeft PAN NL een reactie ontvangen met de mededelingen dat ze bestrijdingsmiddelen heel belangrijk vinden. Enkele partijen gaven aan dat ze meer doelstellingen op het onderwerp bestrijdingsmiddelen hebben dan in het verkiezingsprogramma staan.
...
Download het hele persbericht van PAN
Download de bijlage met daarin alle partijprogramma's in relatie tot het gebruik van bestrijdingsmiddelen

Of schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van onze acties voor bijen en andere bestuivers!

Yes, ik wil de nieuwsbrief

Blog