This is some text inside of a div block.
Close
31/3/2020

Waarom we doen wat we doen!

De afgelopen tijd verschenen er meerdere artikelen waarin betoogd wordt dat we moeten oppassen voor verschillende goedbedoelde publieksacties om de bijen te redden. Als The Pollinators zijn we het daar natuurlijk helemaal mee eens én voelen we ons ook wel een beetje aangesproken. 

In de artikelen van NRC en het Algemeen Dagblad wordt onder meer aangegeven dat men er in Nederland maar op los strooit met van alles en nog wat, waaronder giftige en exotische zaden. Dit zou de insecten meer schade berokkenen dan zonder zulke campagnes. Vanzelfsprekend hebben wij in navolging van deze artikelen de nodige vragen uit onze community ontvangen.

The Pollinators zijn vanaf de oprichting in 2016 bezig om een zo breed mogelijke beweging tot stand te brengen van burgers en bedrijven die biodiversiteit en het welzijn van insecten hoog in het vaandel hebben staan. Eén van de manieren waarop we dit doen is met onze ‘Voedselbanken voor Bijen’-campagne rondom Nationale Zaaidag. Dit is een landelijke campagne die mensen aanzet om in tuin of op balkon te gaan zaaien voor onze bestuivende vrienden. 


De zakjes zaad die we hiervoor verspreiden zijn gevuld met het Tübinger-mengsel: een biologische mix die we van de Bijenstichting afnemen. Deze mix bestaat uit bloemen die honingbijen, hommels en meerdere solitaire bijensoorten van voedsel voorziet. De mix bestaat uit zowel inheemse als cultuursoorten, hieronder wordt de de botaniek in tuinen bedoeld, dus niet in natuur- en landbouwgebieden. Het idee achter de campagne is dat men de mix kan gebruiken in eigen tuin of balkon en is niét bedoeld om akkerranden of natuurgebieden mee in te zaaien. Een aanvullende reden om voor deze mix te kiezen is dat de mix makkelijk ontkiemt, dus een grote kans van slagen heeft. Wat betreft de bloei wisselen de zaden elkaar af. Kortom: het past goed bij onze publiekscampagne. D

Door zoveel mogelijk mensen te bereiken proberen we de interesse voor het thema te vergroten. Nadat mensen hebben meegedaan aan onze campagne of zich hebben aangesloten bij onze community, kunnen ze bij lokale initiatieven terecht als ze zich meer willen verdiepen of actief aan de slag willen. We werken dan ook continu aan het opbouwen van een netwerk van lokale organisaties die doelen nastreven die in het verlengde liggen van onze doelen. Ook staan we altijd open voor de input van ons netwerk van experts op het gebied van ecologie en bestuivers.

The Pollinators streven naar een op termijn structurele en constructieve aanpak om de leefomgeving voor zowel dier als mens te optimaliseren. Dat betekent wat ons betreft méér natuur, méér ecologische diversiteit in (stads)landschappen en een gefaseerde aanpak naar regeneratieve landbouw, een model voor voedselvoorziening waarbij natuur en cultuur hand in hand gaan. 

We zijn daarnaast supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel Nederland en hebben het convenant van de Nationale Bijenstrategie mede ondertekend.


Of schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van onze acties voor bijen en andere bestuivers!

Yes, ik wil de nieuwsbrief

Blog