This is some text inside of a div block.
Close

Bee Heroes | Vijfhuizen

Mariken Straat is zelfstandige in de kunst- en cultuursector en is ondermeer initiatiefnemer en projectleider van het ecologisch meerjarenproject BEE HEROES (voorheen Bijenmuseum) bij het Kunstfort bij Vijfhuizen.

Mariken heeft altijd al een grote liefde voor de natuur gehad. De natuur met al haar paradoxen, tussen lieflijk en woest, regelmaat en ‘afwijking’ en met ‘tijdelijke chaos’ als overkoepelend ordenend principe, heeft een enorme aantrekkingskracht op haar.

BEE HEROES probeert niet alleen mensen concrete handvatten te bieden t.b.v. een gezondere bij en meer lokale biodiversiteit, maar ook over te brengen hoe wezenlijk mensen onderdeel uitmaken van de natuur. Door verwondering en schoonheid hoopt Mariken geïnteresseerden voor langere tijd te betrekken bij het onderwerp, verdieping te brengen in de thema’s natuur, ecologie, voedsel en bijen(sterfte) en uit te dragen dat welzijn belangrijker is dan welvaart en een andere organisatie van de economie onvermijdelijk. Lees meer op het projectblog

Of schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van onze acties voor bijen en andere bestuivers!

Yes, ik wil de nieuwsbrief

Initiatieven