This is some text inside of a div block.
Close

BeeOdiversity | Brussel

BeeOdiversity heeft als missie het ontwikkelen van projecten en het royaal verspreiden van raad en advies ter bevordering van de biodiversiteit, de voedselverscheidenheid en het welzijn van iedereen door middel van de instandhouding van bestuivers.

Het BeeOdiversity-project ontsprong uit het verlangen van Dr. Bach Kim Nguyen om zich in te zetten voor het behoud van de bij en haar ecosysteem. Bach Kim is een wereldwijd erkend expert inzake de dreigende verdwijning van de bijen. Hij heeft een doctoraat geschreven dat exclusief aan deze problematiek gewijd was. 

BeeOdiversity heeft als missie het ontwikkelen van projecten en het royaal verspreiden van raad en advies ter bevordering van de biodiversiteit, de voedselverscheidenheid en het welzijn van iedereen door middel van de instandhouding van bestuivers, via een globale, innovatieve en wetenschappelijke aanpak waarbij tegelijkertijd alle betrokken partijen (bedrijven, privépersonen, landbouwers, wetenschappers, imkers, openbare instellingen) verenigd en gesensibiliseerd worden. 

De bescherming van de bestuivers en van de biodiversiteit vereist het engagement en de samenwerking van alle betrokken partijen. Deze “virtueuze cirkel” garandeert een veel uitgebreider gunstige impact! 

Of schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van onze acties voor bijen en andere bestuivers!

Yes, ik wil de nieuwsbrief

Initiatieven