This is some text inside of a div block.
Close

Bijenstichting

De Bijenstichting behartigt sinds 2010 de belangen van honing- en wilde bijen in Nederland.

Dat doet de Bijenstichting door:

- Het geven van voorlichting over met name wilde bijen en hommels omdat daar bij het brede publiek nog te weinig over bekend is.
- Het volgen en beïnvloeden van het landbouw- en milieubeleid van de overheid.
- Bezwaren indienen tegen de toelating van bestrijdingsmiddelen die neonicotinoïden bevatten en daarom schadelijk zijn voor bijen.
- Het stimuleren of ondersteunen van lokale initiatieven zoals het zaaien van drachtplanten en aanleggen van nestelgelegenheid voor wilde bijen.
- Het verzamelen en verspreiden van kennis over bijen in het algemeen en hun bedreigingen.

Met vrijwilligers en adviseurs onderhoudt de Bijenstichting een website, zijn ze actief op Facebook en Twitter en ontplooien ze allerlei activiteiten in het land tezamen met (lokale) partners.

Activiteiten in 2017

- Vanaf februari: gratis abonnement Bijenportretten, maandelijks een bijensoort voor het voetlicht via een mailing.

Landelijke zaaidag voor bijen op 22 april 2017: de Bijenstichting roept iedereen op om op deze dag te zaaien voor bijen. 

- Biologische bloembollenactie: in het najaar biedt de Bijenstichting biologisch geteelde bloembollen voor bijen aan aanvullend op de zaaiactie in het voorjaar.

Of schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van onze acties voor bijen en andere bestuivers!

Yes, ik wil de nieuwsbrief

Initiatieven