This is some text inside of a div block.
Close

CNME | Maastricht

Het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) heeft als doel om mensen en natuur in Maastricht en omgeving met elkaar te verbinden.

Om dit te bereiken, betrekt ze inwoners, bedrijven en overheden bij hun natuurlijke omgeving en zo creëert het CNME draagvlak voor duurzaam handelen. 

CNME is een centrum dat werkt aan concrete en praktische veranderingen in de maatschappij. Zo maakt ze een maatschappelijke energie los die bijdraagt aan een duurzame samenleving. Dit doet het CNME voor en met inwoners aan de hand van educatie, participatie en co-creatie. Samen met inwoners, scholen en bedrijven werkt CNME in en om de stad aan een groene leefomgeving. Ecologisch beheer is hierbij een belangrijke activiteit. Verder legt CNME natuurspeelplaatsen en tuinen aan en ondersteunt ze initiatieven van anderen, bijvoorbeeld rond stadslandbouw. 

Of schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van onze acties voor bijen en andere bestuivers!

Yes, ik wil de nieuwsbrief

Initiatieven