This is some text inside of a div block.
Close

Groene Cirkel Bijenlandschap | Zuid-Holland

In de Groene Cirkel Bijenlandschap zet een groot netwerk van wetenschap, overheden, bedrijven, beheerders van gebieden en maatschappelijke organisaties samen met boeren, imkers en burgers zich in voor de wilde bij.

Ze mobiliseren een uniek brede samenwerking en maken door bijvriendelijke inrichting en beheer een regionaal netwerk van bloemrijke tuinen, erven, parken, bermen, bedrijventerreinen, recreatie- en natuurgebieden, met voldoende voedsel en nestelplekken voor bestuivende insecten. Niet alleen goed voor de bij, maar ook voor de biodiversiteit, voedselgewassen én de recreant. De regio waarin de Groene Cirkel Bijenlandschap actief is, is de westkant van Zuid-Holland.

Of schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van onze acties voor bijen en andere bestuivers!

Yes, ik wil de nieuwsbrief

Initiatieven