This is some text inside of a div block.
Close

Heel Drenthe Zoemt | Assen

Heel Drenthe Zoemt is een project waarmee aandacht wordt gevraagd voor biodiversiteit in bermen en landbouwgebied in Drenthe.

Vaak is wel duidelijk dat in beschermde natuurgebieden veel wilde planten en dieren leven. Minder bekend is het grote aantal soorten dat floreert in bermen, houtwallen en akkers. Samen met natuurspotters en liefhebbers brengt Heel Drenthe Zoemt daarom deze leefomgeving in kaart. Zo wordt duidelijk wat er leeft, welke soorten een steuntje in de rug kunnen gebruiken en welke soorten meer bescherming nodig hebben. Wekelijks verschijnt er een blog om de diverse soorten planten en dieren én de boeren - die zich hierom bekommeren - in het zonnetje te zetten. 


Heel Drenthe Zoemt is een project van Natuur en Milieufederatie Drenthe in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe, provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, de Vlinderstichting en FLORON. Wekelijks verhalen uit de agrarische natuur lezen? Meedoen? Volg Heel Drenthe Zoemt op de website en via Facebook

Of schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van onze acties voor bijen en andere bestuivers!

Yes, ik wil de nieuwsbrief

Initiatieven