This is some text inside of a div block.
Close

Noaberbijen | Geesteren

Noaberbijen is een buurtproject van Anne Leeflang in het Gelderse Geesteren.

Anne Leeflang is sociaal veranderkundige, projectmanager van het grootste grassroots natuurfestival Fête de la Nature en procesbegeleider op Landgoed Roggebotstaete. Anne is gebiologeerd door bijen, kruiden, voedsel en het belang van een gezonde bodem.

Bestuiven is een werkwoord, dat is voor Anne belangrijk. Hoewel ze ook nachtenlang kan peinzen en urenlang kan nadenken over iets, begint het avontuur voor haar pas echt als ze iets doet! Zo heeft Anne 1,5 jaar geleden met de hele familie de overstap gemaakt van de Randstad naar de Achterhoek waar ze een voedsel-kruidenbos aan het ontwikkelen is op 1,8 hectare. (Bio)-diversiteit en gezondheid van het systeem staan hierin centraal, voor mens, plant en dier! Natuurlijk zijn er bijen op het land, die door haar Noabers (buren) tot Noaberbijen zijn omgedoopt. Dus heeft Anne aan haar Noabers gevraagd of zij een stukje land over hebben zodat de bijen ook bij hen op bezoek kunnen komen. Opbrengst tot nu toe: 662m2. Op naar de 1000m2!

Op verschillende niveaus is Anne bezig met biodiversiteit, kennisontwikkeling, verbinding en vooral doen! Meer over Anne en haar projecten vind je op haar website

Of schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van onze acties voor bijen en andere bestuivers!

Yes, ik wil de nieuwsbrief

Initiatieven