Waarom Treevember?

{visual}

Insecten: Canaries in the coalmine

De biodiversiteit (in Nederland) staat enorm onder druk. Onder meer de industrialisatie van de landbouw heeft gezorgd voor grootschalige monocultuur, voor giftige pesticiden, voor een uitgeputte bodem en voor natuur die er onder te lijden heeft (denk ook stikstof). We kunnen er niet omheen: de manier waarop voedsel geproduceerd wordt – en wát we eten – is onhoudbaar. Insecten zijn wat dat betreft de ‘canaries in the coalmine’. Ze laten ons weten dat het vijf voor twaalf is en dat we nú moeten veranderen. 

Treevember: aandacht voor agroforestry en voedselbossen

Zoals wel vaker het geval is liggen de alternatieven binnen handbereik. Nu alleen de wil nog. Wij zetten ons met TREEVEMBER in voor het versneld onder de aandacht brengen van agroforestry en voedselbossen. 

Voor bestuivende insecten is een voedselbos namelijk een waar Pollinator Paradise. Denk je eens in: al die bloeiende struiken en bomen, de kruidenlaag, de wilde bloemen, de schuil- en nestelplekken. En geen gif te bekennen! Kortom: een gezonde leefomgeving voor dier en mens. Wat ons betreft heel Nederland Voedselbos. 

Met TREEVEMBER helpen The Pollinators mee om de beweging groter te maken. We vieren wat er al is en we laten mensen kennis maken met hoe het anders kan. We creëren momentum voor burger, boer, bedrijf en overheid.

{visual}

November is Treevember!

Een hele maand waarin voedselbossen en agroforestry alle aandacht krijgen. Voedselbossen zijn een ideale habitat voor bestuivende insecten, voor allerlei andere beestjes, maar pakken ook gunstig uit voor mensen. Een hoge mate van biodiversiteit en voedselproductie kunnen prima hand in hand gaan. Een voedselbos is niets nieuws onder de zon en ouder dan de weg naar Rome. Oude beschavingen haalden hun eten veelal uit het bos en plukten onder meer de vruchten en noten van de bomen. Vruchtdragenden bomen, struiken en planten zijn een geschikt dieet voor mensen en bossen zijn een biodiversiteitsrijkdom van jewelste.

Voedselbos: De definitie

De meest eenvoudige definitie van een voedselbos? Voedselbossen verbinden natuur, voedsel en mensen. De langere definitie volgens Green Deal Voedselbossen?

Een voedselbos is een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel dienen. Voedselbossen zijn multifunctionele systemen, waarin de productie van voedsel zich laat combineren met educatie en recreatie.. 

Green Deal Voedselbossen

Join the swarm en krijg ons laatste nectar nieuws