Waarom The Pollinators?

Onze bestuivende vrienden hebben je hard nodig.

Image

Let’s pollinate the planet together

Decennialang neemt het aantal bestuivende insecten sterk af, en dat is geen goed nieuws. Zonder deze kleine vrienden zouden we geen appelsap drinken en of tomaten eten. Een groot deel van ons voedsel is afhankelijk van de bestuiving door insecten. Ecosystemen kunnen niet zonder, en de afnemende populaties hebben directe negatieve gevolgen, zoals het verlies van biodiversiteit.

Ondertussen worden deze kleine vrienden ernstig bedreigd

Dit komt onder meer door:

Image

Pesticiden

Chemische bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt voor landbouw en tuinbouw zijn schadelijk voor bestuivende insecten.

Image

HABITATVERLIES

Door het uitbreiden van stedelijke gebieden, landbouwgrond en industriële zones verliezen bestuivende instecten hun leefgebieden.

Image

Monocultuur in de landbouw

Grote landbouwgebieden die zijn beplant met slechts een aantal gewassen zorgen ervoor dat bestuivers maar beperkte voedselbronnen hebben.

Image

Klimaatverandering


Klimaatverandering beïnvloedt bestuivende insecten door veranderingen in bloei- en vliegtijden, leefgebieden, weer en voedselbronnen.

Vlinder Libelle
Image

FEITJE

Nederland telt zo’n 360 soorten wilde bijen, maar een groot deel staat op de rode lijst voor ernstig bedreigde diersoorten en dreigt uit ons land te verdwijnen.

Help mee

Afgelopen decennia daalden de aantallen bestuivende insecten en de diversiteit ervan dramatisch. Veel soorten zitten op de rand van uitsterven. Daarom komen wij in actie!