Bijen tellen op 23 en 24 april

Wat vliegt er allemaal in je tuin? Tel mee in het weekend van 23 en 24 april

In 2021 deden ruim 10.000 mensen mee aan de Nationale Bijentelling. In totaal telden zij – ondanks het koude voorjaar – ruim 190.000 bijen en zweefvliegen. Het opnieuw hoge aantal tellers dit jaar is goed nieuws voor de wilde bij. Biesmeijer legt uit waarom: “Iedereen wordt zich steeds bewuster van het belang van de wilde bijen en wil zich daar ook voor inzetten. De jaarlijkse tuintellingen dragen bij aan het onderzoek naar de wilde bijen in Nederland. Het geeft ons nieuw inzicht in bijvoorbeeld de verschillen tussen regio’s, of de stedelijke omgeving en het platteland. Hij geeft aan dat zo’n 5 jaar achter elkaar moet worden geteld, om trends in bijenpopulaties van tuinen helder te krijgen en invloeden zoals weer uit te kunnen sluiten.

Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd.
Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis.

Tel jij ook mee dit jaar? Draag zo bij aan de bescherming van de wilde bij! De Nationale Bijentelling 2022 is in het weekend van 23 & 24 april.

Bijengidsje

Een boekje speciaal gemaakt voor het herkennen van bijen die je in je tuin kunt vinden tijdens de Nationale Bijentelling, die jaarlijks in de tweede helft van april wordt gehouden. Meedoen is makkelijk, je hoeft geen bijenexpert te zijn. Elke bij telt, jij ook?