tree fest

“Een natie die zijn bodem vernietigt, vernietigt zichzelf.
Bossen zijn de longen van ons land, zuiveren de lucht en geven onze mensen nieuwe kracht.”
~ Franklin D. Roosevelt

Bomen planten is een feest! Daarom is er Tree Fest. Een festival met leerzame workshops, kunst, muziek, lekker eten én natuurlijk bomen planten. Niet zomaar bomen planten, maar tijdens het Tree Fest help je mee met het aanleggen van voedselbossen. Elk weekend in november. Op vier verschillende locaties door het land. 

Een Tree Fest is opgebouwd rondom ons TREE-model: Tree planting, Regeneration, Education, Experience. 

Tree planting
We planten bomen (maar ook struiken en kruidenlaag) die gezamenlijk een voedselbos vormen.

Regeneration
Door het planten van bomen helpen we de bodem weer gezond te maken, biodiversiteit te herstellen en supporten we bestuivende soorten. Ook zorgt samen bomen planten voor verbinding met elkaar en met onze omgeving.

Education
Naast dat je bomen plant leer je tijdens het Tree Fest ook. Over voedselbossen, over het belang van bomen en biodiversiteit, over insecten en andere beestjes. 

Experience
Een Tree Fest gaat over beleving. Verdieping, verbinding en het vieren van het leven. 

Doe je mee?

Een impressie van eerdere Tree Fests (2018 en 2019) vind je hier en hier.

7

Treevember

2021

voedselbos
Amsterdam

Van 11.00-19.00
Toegang €10,- pp ex

13

Treevember

2021

Pluk!
Den Haag

Van 10.00-18.00
Toegang €10,- pp

20

Treevember

2021

voedselbos droevendaal

Van 10.00-18.00
Toegang €10,- pp ex

27

Treevember

2021

Leuker
voedselbos

Van 10.00-18.00
Toegang €7,50 pp ex